Aanmelden

Ga naar het aanmeldformulier op uw verloskundige online

Aanmelden

Poll

Bewegen

Zwangerschapscontroles

Eerste afspraak

Als je ongeveer 6-8 weken zwanger bent kom je voor de eerste keer op controle. Er wordt dan een echo gemaakt en geven we voorlichting over o.a. voeding, leefstijl en we bespreken de mogelijkheden van de prenatale screening(de combinatietest, de NIPT en de 20 wekenecho, zie hiervoor de zwangerschapscounseling en de echo's) en de CenteringPregnancy(zie hieronder).
De volgende afspraak is de intake; dan nemen we een anamnese af, waarbij we jullie gezondheid, eventuele vorige zwangerschappen en de huidige zwangerschap volledig in kaart brengen. Je krijgt aanvraagformulieren mee voor bloedonderzoek en eventuele andere onderzoeken en een koffertje met leuke informatie. Uiteraard is er voldoende ruimte om jullie vragen te beantwoorden.

Casemanager

De verloskundige die je treft tijdens de eerste controle zal je contactpersoon zijn binnen de praktijk: de casemanager. De casemanager is op de hoogte welke zaken er spelen tijdens je zwangerschap. Zij coördineert de zorg met andere hulpverleners. Tevens is zij het eerste aanspreekpunt voor niet acute vragen en zaken die je vertrouwelijk wenst te bespreken.
De casemanager is niet dagelijks bereikbaar, we werken in de praktijk namelijk met drie verloskundigen die elkaar afwisselen. In acute situaties tref je de dienstdoende verloskundige (bijvoorbeeld bij: pijn, bloedverlies of tijdens de bevalling). Daarom ga je ook 1 of 2x naar de andere verloskundigen.

CenteringPregnancy

Binnen onze praktijk kun je ook meedoen met CenteringPregnancy. Als je hiervoor kiest, wordt je casemanager tijdelijk de verloskundige die deze vorm van begeleiding aan jou geeft. Aan het einde van je zwangerschap kom je dan weer terug bij je eerste casemanager.

CenteringPraegnancy houdt het volgende in:

- Verloskundige zorg samen met andere zwangeren
- Actieve betrokkenheid bij de zorg
- Ondersteuning en kennis uitwisselen
- Vaste dag en tijdstip, geen wachttijd
- Veel meer contact met je zorgverlener
- Betere uitkomsten van de zwangerschap
- Veel tijd voor vragen, informatie en nog leuk ook

Dat betekent:
- Individuele controles tot circa 12-16 weken
- Vaste dag, tijdstip en vaste begeleider
- Eerste half uur worden er controles gedaan en een korte echo. Hierbij zijn partner, kind(eren) en familieleden welkom. Daarna gaan de zwangeren verder met de bijeenkomst.
- Alle groei en 3D echo`s zijn individueel.
- Na de 9e bijeenkomst vinden de controles weer individueel plaats.
- De 10e bijeenkomst is samen met de baby`s en wordt een paar weken na de bevalling gepland.

De verloskundige zal je hier meer over vertellen tijdens je eerste bezoek. Maar je kan je al vast inlezen op CenteringPregnancy


Vervolgcontroles zonder CenteringPregnancy

Kies je voor de individuele controles dan krijg je bij de controle rond 13-15 weken de bloeduitslagen en worden de eventuele uitkomsten van screeningsonderzoeken besproken. Tijdens ieder bezoek wordt de groei van de baarmoeder onderzocht, de harttonen van de baby gecontroleerd via de echo en de bloeddruk gemeten. We houden de groei van de baby in de gaten en maken meestal meerdere groeiecho's. We bespreken de verschillende andere onderzoeken die mogelijk verricht moeten worden.
Graag horen we wat je verwachtingen en wensen ten aanzien van de zwangerschapsbegeleiding eventueel zijn. Tevens wordt ingegaan op vragen en/ of (lichamelijke) klachten. Ook kan je advies verwachten met betrekking tot leefstijl en komen kraamzorg en de zwangerschapscursus aan de orde. Wij nemen voldoende tijd voor vragen en plannen uitgebreid tijd in om de bevalling en een bevalplan te bespreken. De vervolgcontroles worden frequenter naar mate de zwangerschap vordert.

Zwangerschapsmail

Sinds kort bieden we cliënten van onze praktijk gratis een extra service aan; de Zwangerschapsmail.
Via deze wekelijkse mail houden we je op de hoogte van:

  • belangrijke algemene informatie rondom zwanger zijn.
  • belangrijke informatie m.b.t. de zwangerschapsweek waarin je je bevindt en gaat bevinden.
  • informatie met betrekking tot onze praktijk.
  • mogelijkheid om door te klikken naar onze exclusieve website waar je de gehele mail kan lezen en ook de weken ervoor of erna.
  • Translations are available

Je kunt je voor deze mail aanmelden via de volgende link:

Zwangerschapsmail.nl/

Als je je inschrijft moet je de plaatsnaam van waar de praktijk zich bevindt invullen. Dus Winschoten. Niet de plaats waar jij woont.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging van je aanmelding per mail. Gedurende je zwangerschap ontvang je, iedere eerste dag van een nieuwe week, rond 12u een mailtje van ons met het laatste nieuws omtrent jouw zwangerschap. Om deze informatie te kunnen en blijven ontvangen is het volgende verstandig; Voeg het emailadres info@zwangerschapsmail.nl toe als ‘veilige afzender’ bij je contactpersonen/adresboek. Zo weet je zeker dat je geen mails mist doordat deze tussen de ongewenste mail verdwijnt. Deze mailing start bij 9 weken zwangerschap.

Kennis maken met

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide