Registratie gegevens

Aan het begin van onze begeleiding stellen we de huisarts en de apotheek op de hoogte van jouw zwangerschap en vermelden in dit bericht de uitgerekende datum.

Gedurende de zwangerschap kunnen we inlichtingen opvragen of gevens over je zwangerschap. We vragen toestemming hiervoor en wanneer je wilt kun je het inzien.
Tijdens de zwangerschap kan er berichtenuitwisseling zijn met consultatiebureau, kraamcentrum, kinderarts en gynaecoloog.
Wij verstrekken geen medische gegevens aan je werkgever. Wel ontvang je ten behoeve van je verlofperiode een zwangerschapsverklaring voor de werkgever.

Met jouw toestemming hebben we alleen contact met de ARBO-arts.

Waarom registratie

Het registreren van gegevens gebeurt vanwege controle, bewaking van kwaliteit of als bron voor onderzoek.

Er zijn drie landelijke registratieprogramma’s, namelijk PRN, Peridos en Praeventis.
Om te voldoen aan kwaliteitscriteria is onze verloskundige praktijk verplicht hieraan deel te nemen. We willen je informeren waarom, en wat de landelijke overheid wil registreren.
Bovendien werken we als praktijk regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek.

PRN

Alle verloskundige zorgverleners registreren anonieme gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De PRN verzamelt en beheert deze medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde medische gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

Peridos

In opdracht van het RIVM is de landelijke database ‘Peridos’ ontwikkeld voor de registratie van prenatale screeningsgegevens van de combinatietest, de NIPT en de 20-weken echo. Alle verloskundig hulpverleners in Nederland met een counselingscontract bij 1 van de 8 Regionale Centra voor prenatale screening zijn verplicht deel te nemen aan deze registratie bij Peridos.

Praeventis

Het RIVM beheert onder de naam Praeventis welke bloedgroep je hebt en of er antistoffen aanwezig in je bloed tegen een bepaalde bloedgroep. Ook registreert het RIVM het vóórkomen van een aantal infectieziekten. Het RIVM coördineert tevens de landelijke hielprikscreening. Na deelname worden de gegevens binnen Praeventis opgeslagen.

VeCas

Onze praktijk werkt mee aan het onderzoek VeCas.
Voor kwaliteitsverbetering in de verloskundige zorg is onderzoek nodig. De Academie Verloskunde Maastricht verzamelt vanuit eerstelijns praktijken uit het hele land data om dit onderzoek te doen.
Als verloskundigen vinden wij het erg belangrijk dat dergelijk onderzoek gedaan wordt en we willen je vragen de gegevens van jouw zwangerschap hiervoor te gebruiken. Deelname is anoniem en gegevens zijn niet meer herleidbaar naar een bepaalde zwangere of een bepaalde praktijk.