Kraambed

Als je thuis gaat bevallen, zullen wij op een gegeven moment de kraamverzorgster bellen. Zij zal ons assisteren bij de bevalling; dit noemen we partusassistentie. Na de bevalling blijft ze minstens twee uur om de conditie van jou en je baby in de gaten te houden. Zij zorgt er ook voor dat er wordt opgeruimd en dat jij en je baby worden verzorgd.

Als je in het ziekenhuis wilt bevallen, komt de kraamverzorgster bij je als je weer thuis komt. Verstandig is om dan even met het kraambureau te bellen om af te stemmen wanneer jullie er zullen zijn.

Daarna is ze de eerste 8-10 dagen bij jullie thuis om te helpen met de verzorging van je baby. Haar belangrijkste taak is de zorg voor jou en je baby en eventuele andere kinderen. Verder doet zij licht huishoudelijk werk om jullie te ontlasten. Ze geeft informatie en adviezen over de borst- en/of flesvoeding en over verzorging van jullie baby. Een andere belangrijke taak waarvoor zij opgeleid en getraind is, is de observatie en controles bij jou als kraamvrouw en bij jouw baby. Zij is onze ogen en oren. Twijfelt zij over de conditie van moeder of kind, dan zal ze contact met ons opnemen.

Controles die ze verricht bij moeder zijn: de hechtingen bekijken, het vloeien in de gaten houden, temperaturen en de stand van de baarmoeder voelen.
Bij de baby controleert ze de temperatuur, de kleur van de huid en de hoeveelheid plas en poep. Ook de hoeveelheid voeding is belangrijk. Hoe vaak en hoe lang gaat het kindje aan de borst of hoe vaak krijgt het een flesje met hoeveel voeding erin.

Extra hulp in de huishouding door een familielid of kennis is van grote waarde voor een ongestoorde kraamtijd.

Kraamzorg wordt gedeeltelijk vergoed door de basisverzekering.

Lees meer