Voorlichting

De verloskundigen zullen deze avond verzorgen. Je ziet dan jouw verloskundige(casemanager) en een van de andere verloskundigen.

Voorlichting voor zwangeren na de 26 weken zwangerschap tot de bevalling.
Hier bespreken we hoe de bevalling kan verlopen, wat je kan doen aan voorbereiding, wanneer je de verloskundige moet bellen, wat je van ons kan verwachten tijdens de bevalling, wat voor zorg je krijgt in het kraambed en wat te doen bij borst- of flesvoeding.
Data: de donderdagen 6 februari, 1 april, 4 juni, 30 juli, 1 oktober en 26 november van 2020.
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren maximaal tot 21.00 uur.
De deur gaat open om 19.00 uur.
Er zijn diverse stands met informatie over kraamzorg, babymassage, stoffen luiers en bekkenbodemproblemen. 

We hebben gekozen voor de locatie:

Kinderopvang KIWI aan de Zaanstraat 47a, 9673 CA Winschoten

Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Natuurlijk is je partner of een andere belangstellende ook welkom! Het bijwonen van deze bijeenkomsten is kosteloos.
Graag willen we wel weten of je tijdens een bijeenkomst aanwezig zult zijn.
 Opgave kan telefonisch, per mail of tijdens een bezoek aan onze praktijk bij de assistente.

Lees meer